---KAnnányi
Kapcsolat
Árak
Erdőfürdő
Női ünnepek
Női körben
Gyógypedagógia
Kezdőlap
Gyógypedagógia
Foglalkozás
Gyógypedagógia

Foglalkozás
2010-ben végeztem hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógusként az ELTE - Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán. Friss diplomával, lelkesen rögtön munkába is álltam a Dr. Török Béla EGYMI utazó tanári részlegén, ahol korai fejlesztéssel és óvodás, iskolás korú gyerekek integrációjának segítésével foglalkoztam. A mesterképzés elvégzése után a főiskolai hallgatók gyakorlatvezetője is lehettem egészen addig, míg első gyermekem érkezése előtt vissza nem vonultam az aktív segítéstől.

Életem első munkahelye volt ez, amit nagyon szerettem a magas szakmai színvonal, a csapatmunka, a családokkal való együtt haladás és a többségi pedagógusokkal folytatott sokrétű feladatrendszer miatt. Megtanultam, hogy a gyerekek szárnyalni tudnak, ha hisznek bennük, ha megkapják a szükséges segítséget, figyelmet és időt.
Anna
Négy gyermek édesanyjaként minden nap van lehetőségem szakmai tudásom latba vetni, ugyanakkor anyaként egy új dimenzió is kinyílt előttem. Az önismeret, az érzelmi gyógyulás útján lépdelés gyógypedagógus minőségembe is értékes szálat hozott. Minden korábbinál fontosabbá vált számomra a tiszta kommunikáció és önreflexió. Ezek nélkül sem a segítő szakmában, sem édesanyaként, sem emberként nem lehet hitelesen boldogulni.

Támogatom a hozzám érkező gyerekeket meglévő erősségeik felfedezésében, kibontakozásában, a gyengeségek fejlesztésében pedig kitartóan haladunk együtt. Mindezt vidám, jó hangulatú, gyerekközpontú egyéni foglalkozások során tesszük.

-
Részképességfejlesztés
a Sindelar - Zsoldos program alapján 5 - 7 éveseknek
-
Hallássérült gyerekek hallás - és beszédfejlesztése
: korai fejlesztés, integráció segítése (0-18 év)
-
Beszédindítás
komplex, tevékenység központú módszerrel (2 és fél - 3 éves kortól)
-
CI műtét utáni rehabilitáció
felnőtteknek (hallás- és beszédfejlesztés)
Anna